آخرین خبرها
 • جلسه با اداره امور مالیاتی

  جلسه با نمایندگان اداره امور مالیاتی استان با اعضای هیئت مدیره مشاوران املاک برگزار گردید. …

 • تیم کوهنوردی

  صعود تیم کوه نوردی اتحادیه مشاوران املاک اراک به قله های مختلف حاشیه شهر اراک. …

 • جلسه بانک مسکن

  جلسه امضای تفاهم نامه اتحادیه مشاوران املاک شهر اراک با بانک مسکن برگزار گردید. …

 • جلسه آموزشی قرارداد نوسی

  آموزش قرارداد نویسی به اعضای محترم اتحادیه مشاوران املاک. …

 • کمیسیون فنی

  جلسه کمیسیون فنی با حضور اعضای محترم آن کمیسیون در اتحادیه مشاوران املاک شهر اراک تشکیل گردید. …